Värme

Har just knappat upp värmepumpen till hela 22 grader! Medan jag väntar på effekt går jag och lägger mig med blött hår. 

Värme