Stora skogen

Från en av mina promenader

Stora skogen